Acupunctuur

Wat is Acupunctuur?
Onze lichaamsenergie circuleert via energiebanen, de zogenaamde meridianen, door het lichaam. Elk orgaan is verbonden met zijn eigen meridiaan. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. In een gezonde situatie is de energie in de mens in evenwicht. Indien de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een klacht of aando. Normaal gezien is het menselijke lichaam in staat deze disbalans te herstellen. Lukt dit echter niet, dan kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden.

De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door middel van het stimuleren van deze punten met ragfijne naaldjes kan de acupuncturist invloed uitoefenen op het stromen van energie door het lichaam.

De Chinese TCG diagnostiek is op het geheel gericht en kijkt naar verhoudingen in het lichaam. Dit geeft vooral bij chronische klachten een breed samenhangend beeld. Er wordt in Chinese geneeswijzen ook een duidelijke relatie gelegd tussen sterke emoties en lichamelijke klachten.

Het lijf en zijn dynamische functies worden beschreven door middel van tegenpolen die van elkaar afhankelijk zijn en elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld Yin en Yang, leegte en volheid, bloed en Qi, warmte en kou. De balans of onbalans tussen deze kwaliteiten geeft richting aan de behandeling.

Diagnose volgens de TCG
De diagnose in TCG is gebaseerd op vier methoden:
Men kijkt naar de mens in zijn geheel, de tong wordt bekeken, de pols wordt gevoeld en er worden vragen gesteld. Al deze onderdelen zijn een weerslag van de conditie van de organen, waardoor de beoordeling van locatie, aard en prognose van de klacht of aandoening kan worden vastgesteld.